Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
A A A


2018-01-17

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki informuje, że można składać podania o przyznanie jednorazowego stypendium w ramach Funduszu „Sztuka Młodych”.

Fundusz został utworzony by wspierać młodych adeptów sztuk w zakresie tańca, plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych. Osoby te muszą jednak kształcić się lub działać w placówkach na terenie powiatu ciechanowskiego. Fundusz jest tworzony ze środków pozyskanych w ramach corocznego Koncertu Noworocznego „Gala”. Stypendium może być przyznane na pokrycie w części lub całości zajęć warsztatowych, zakup lub remont instrumentu, fachowej literatury oraz pomocy dydaktycznych.

Podania o przyznanie stypendium wraz z opisem osiągnięć można składać w sekretariacie PCKiSz lub pocztą do końca lutego 2018 roku.

REGULAMIN

Funduszu Sztuka Młodych przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

1. Fundusz został utworzony dla potrzeb wspierania młodych adeptów sztuk w zakresie tańca, plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych realizowanych przez osoby kształcące się i działające w instytucjach upowszechniania kultury i placówkach oświatowych na terenie powiatu ciechanowskiego.

2. Fundusz jest tworzony ze środków pozyskanych w ramach corocznego Koncertu Noworocznego Gala.

3. Środki pozyskiwane są od darczyńców, podczas zbiórki, w czasie koncertu kwestują dziennikarze ciechanowscy, a także w inny sposób wynikający z porozumienia pomiędzy PCKiSz a darczyńcą.

4. Pozyskane środki finansowe protokólarnie przekazywane są na odrębne konto bankowe PCKiSz.

5. Funduszem dysponuje Komisja Funduszu, powoływana corocznie przez Dyrektora PCKiSZ, w celu rozpatrzenia podań o stypendia.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół o podziale środków Funduszu w postaci jednorazowych, w danym roku stypendiów. Stypendyści otrzymują list gratulacyjny, potwierdzający przyznanie stypendium. Treść protokołu podaje się do publicznej wiadomości.

7. Stypendium może być przyznane na umotywowany wniosek w zakresie pokrycia w części lub całości zajęć warsztatowych, zakupu instrumentu bądź jego remontu, zakupu wydawnictw fachowych, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, kostiumów, scenografii, wyposażenia pracowni itd.

8. Wypłacenie przyznanej kwoty następuje po okazaniu stosownych dokumentów finansowych, stwierdzających poniesione koszty. Stypendium należy wykorzystać do 15 listopada w roku jego przyznania.

9. Sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie wyjaśnia Dyrektor PCKiSz. Decyzje podjęte przez Dyrektora PCKiSz są ostateczne.  wszystkie