Przejdź do treści

Kadra

Anna Smolińska
Dyrektor
dyrektor@pckisz.pl
foto. R. Nadaj

Małgorzata Milewska
Zastępca Dyrektora
mmilewska@pckisz.pl
foto. R. Nadaj

Małgorzata Szydłowska
 Główna Księgowa
mszydlowska@pckisz.pl


Wojciech J. Garliński
instruktor ds. promocji i impresariatu
wgarlinski@pckisz.pl

Martyna Kuchta
instruktor ds. organizacji widowni
mkuchta@pckisz.pl

Edyta Bojkowska-Kolak
instruktor ds. teatru 
ekolak@pckisz.pl

Jan Lipski
instruktor ds. muzyki, akustyk
jlipski@pckisz.pl

Paweł Bartczak
animator
/akustyk
pbartczak@pckisz.pl

Jerzy Ratowski
plastyk

Paulina Borden
instruktor ds. tańcaAndrzej Liszewski
kierownik działu Kina „Łydynia”

aliszewski@pckisz.pl

Tadeusz Król
kinooperator/kasjer
tkrol@pckisz.pl

Monika Zawada
kawiarenka “Cafe Iluzjon” 
mzawada@pckisz.pl

Tomasz Grabas
kierownik działu
Administracji i Obsługi
tgrabas@pckisz.pl

Marta Nożykowska

Stanowisko do spraw administracyjno-biurowych

Monika Chmielewska
barmanka
Kawiarnia Artystyczna

Sławomir Osiecki
kierowca/zaopatrzeniowiec

Anna Królicka
barista barmanka
Kawiarnia Artystyczna


Skip to content