Przejdź do treści

Kino „Łydynia”

Kino „Łydynia” w Ciechanowie mieści się w budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, ul. Strażacka 5. Kino swoją działalność zaczyna w 1966 roku.

Posiada dwie sale jedną na 365 miejsc siedzących. System dźwięku: DOLBY SURROUND. Filmy wyświetlane są w systemie 2D i 3D.
Małe Kino „Łydynia” czyli druga mniejsza sala mieści się w Kawiarni Artystycznej.

Widzowie mogą obejrzeć najnowsze premiery kinowe, filmy te kasowe jak i te ambitniejsze.

W Kinie działa Dyskusyjny Klub Filmowy. Raz w miesiącu (poniedziałek) widzowie spotykają się by obejrzeć film i podyskutować o nim. DKF prowadzi Marek Żbikowski, spotkania odbywają się w Małym Kinie „Łydynia”.

Kino należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Kino „Łydynia” jest beneficjentem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet III Inicjatywy Filmowe zadanie  Rozwój kultury filmowej w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „jak uważasz…” w Ciechanowie.

W 2022 roku Kino „Łydynia” było beneficjentem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programów:

  • Modernizacja Kin – zadanie „Modernizacja kasy i zwiększenie dostępności do kina”
  • Upowszechnianie Kultury Filmowej – zadanie Rozwój DKF „jak uważasz” w Ciechanowie

Skip to content