Kino “Łydynia” zaprasza – WRZESIEŃ

Tutaj kupisz bilety do kina Łydynia


ZASADY FUNKCJONOWANIA KINA “ŁYDYNIA” W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE

I. OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE
Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:

1. Kino posiada 386, z których 50% będzie udostępnione widzom ( tj. 196 miejsc)

2. Data , godzina i konkretny rząd i miejsce będą wyszczególnione na bilecie

3. Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali – rzędy będą zajmowane naprzemiennie,

z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;

4. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

a. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

b. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem

o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która

ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

II. ZALECENIA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I PO JEGO ZAKOŃCZENIU

1. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek

stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym

kontakcie z osobą zakażoną.

2. Obowiązek założenia maseczki lub przyłbicy (zasłonięcia ust i nosa);

3. Ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym (1,5 – 2,0 m) przy zakupie biletu w kasie kina i wejściu na salę kinową

4. Przy okienku kasowym może znajdować się tylko jedna osoba

5. Wyznaczenie i dokładne oznakowanie zgodne ze stanem prawnym stref przebywania widzów

6. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina;

7. Opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;

8. Preferowanie sprzedaży biletów online.