Przejdź do treści

Koło plastyczne „Paleta”

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
Na zajęciach tworzymy : batik, mozaikę, witraż, decoupaqe.

Batik – technika malarska polegająca na nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca niepokryte warstwą wosku. Dla uzyskania specjalnych efektów proces woskowania i farbowania można powtarzać wielokrotnie. Wzory na tkaninie, najczęściej bawełnianej, uzyskuje się przez pokrywanie płótna gorącym woskiem. Używa się do tego pędzla, patyczka, szpatułki i tjantingu (przyrządu do malowania na tkaninach). Następnie tkaninę zanurza się w zimnej kąpieli barwiącej. Miejsca pokryte woskiem pozostają niezabarwione. Po wysuszeniu można nałożyć kolejną woskową fazę wzoru i ponownie barwić w ciemniejszym barwniku. Czynność tę powtarza się wielokrotnie. Po wykonaniu projektowanego wzoru tkaninę prasuje się przez biały papier. Batik to technika wykonywana przez pokolenia, najbardziej popularna w Malezji i Indonezji i innych krajach Azji, gdzie najczęściej do formowania pozycji batiku używa się skór zwierzęcy.

Mozaika – Mozaika to technika dekoracyjna znana już w starożytności. Polega ona na układaniu ornamentu lub obrazu z małych elementów. W zależności od omawianego okresu historycznego do tworzenia mozaik wykorzystywano m.in. kamyki, szkiełka czy ceramikę.Technika zdobienia przedmiotów mozaiką była stosowana już w starożytności. Najstarszą znaną nam mozaiką jest odkryta podczas wykopalisk mozaika z Uruk, której wiek szacuje się na pięć tysięcy lat. Ta sztuka dekorowania domów i przedmiotów była też bardzo ceniona w starożytnej Grecji i Rzymie. Popularność mozaik nie mijała mimo upływu setek lat i można śmiało powiedzieć, że wykorzystywano ją powszechnie do XIX wieku.

Witraż – tajemniczy urok witraży polega na grze światła ze szkłem. Ten sam witraż zmienia swój wygląd, koloryt, intensywność w zależności od pogody, pory dnia, oświetlenia naturalnego bądź sztucznego. To powoduje, że ciągle jest inny, stale możemy odnajdywać w nim nowe rzeczy, ciągle zachwyca i zaskakuje nowym wyrazem . Sztuka witrażowa i kreowania ludzkich wrażeń łączy dwa element – kolor i światło, stwarza ogromne możliwości. Technika witrażu od średniowiecza przetrwała do naszych czasów właściwie w niezmienionej postaci. Dziś nazywamy ją witrażem tradycyjnym.

Decoupaqe – technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki. Ozdabiać możemy praktycznie wszystko, stąd decoupaqe na szkle, drewnie, plastiku, czy metalu. Decoupaqe klasyczny polega na naklejaniu wzoru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru .

Glina – glina jest materiałem niezwykle plastycznym, a dzięki temu wdzięcznym dla rąk każdego artysty, który poprzez wyrabianie, wałkowanie i wyciskanie jej rozwija swoją sprawność manualną. Poprzez aktywność twórczą każdy doskonali koordynację wzrokowo – ruchową, uczy wyrazić swoje emocje, rozwija wyobraźnię, ćwiczy koordynację uwagi, planowanie przestrzenne, a satysfakcja i radość pracy wzmacniają poczucie własnej wartości .

Rysunek
„Rysunek to dział sztuki plastycznej, którego istotą jest posługiwanie się linią na płaszczyźnie; wykonywany głównie ołówkiem, kredką, węglem, najczęściej na papierze; także dzieło wykonane w ten sposób” (encyklopedia.pwn.pl).
Rysunek według podanej definicji może być kolorowy, np. rysunek dziecka wykonany kredkami lub pisakiem. Stanowi często studium przygotowawcze do kompozycji projektowanej w innej technice (malarstwo, grafika, rzeźba itp.) lub wstępny szkic, który ma posłużyć do wykonania większej pracy rysunkowej. Sam szkic może być także traktowany jako skończony rysunek.

Malarstwo
Obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu, a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub trzywymiarowe z elementami przestrzennymi. Podstawowe techniki plastyczne: olej, tempera, akryl, gwasz, akwarela.

Zajęcia dla dzieci
Malowanie akwarelą, farbami plakatowymi, temperami, farbami akrylowymi, pastelami olejnymi, pastelami suchymi, kredkami wodnymi. Sięganie do dawnych technik jak malowanie na szkle, czyli witrochromii, malowanie na tkaninie. Lepienie z gliny, masy papierowej, solnej, plasteliny, wykorzystywanie różnych tworzyw i materiałów. Malowanie na kafelkach ceramicznych, tworzenie barwnej mozaiki, tworzenie małych form graficznych. Staramy się, aby na zajęciach pojawiały się też nietypowe techniki lub połączenia tych, które dzieci już znają. W ten sposób powstają ciekawe i oryginalne collage.

Koło plastyczne „Paleta” działa od 1994 roku. Zostało założone przez panią Marię Mazanowską i pana Marka Zalewskiego przy BWA w Ciechanowie. We wrześniu 1995 roku odbyła się pierwsza wystawa uczestników zajęć pt. „ Mali twórcy ”. Od 1997 roku koło działa przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki, wcześniejsza nazwa- Wojewódzki Dom Kultury.
Obecnie Koło plastyczne oferuje zajęcia dla szerokiej grupy odbiorców, dla różnych grup wiekowych. Zajęcia są zróżnicowane zarówno wiekowo jak i warsztatowo. Oferta obejmuje następujące grupy wiekowe:
• grupa przedszkolna-zajęcia rozwijające małą motorykę i wyobraźnię twórczą;
• grupa wczesnoszkolna (7-9 lat) – zajęcia rozwijające z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych;
• szkoła podstawowa (10-12 lat) – zajęcia rozwijające z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych;
• grupa starsza – rysunek, malarstwo;
• dorośli – rzemiosło artystyczne, witraż, mozaika, decoupage, ceramika, powertex);
• w ofercie znajdują się również zajęcia dla przedszkoli i szkół realizujące programy artystyczno-edukacyjne np. Podróż dookoła świata, zajęcia okolicznościowe, warsztaty związane z kulturą regionu.

Zajęcia prowadzą Maria Mazanowska i Marzanna Bielawska.

Uczestnicy zajęć, oprócz zajęć warsztatowych, biorą udział w konkursach, przeglądach, wystawach i akcjach plastycznych .
Program koła plastycznego napisany i opracowany został w oparciu o postulaty współczesnej pedagogiki, która postuluje wychowanie przez sztukę jako nieodłączny element wszechstronnego wychowania człowieka i obejmuje wszystkie predyspozycje psychiczne człowieka. Dzięki sztuce rozwija się procesy poznawcze , wzbogaca uczucia, organizuje proces prawidłowej percepcji, wzbogaca wyobraźnię jak również wyzwala się możliwości twórcze i umiejętności posługiwania się językiem wizualnym. Dzięki temu możliwe jest przekształcenie treści wewnętrznych doświadczeń dziecka , których nie da się wyrazić w sposób werbalny. Pod wpływem sztuki wyzwalają się możliwości twórcze nie tylko u dzieci uzdolnionych artystycznie, ale też u dzieci ze zdolnościami na poziomie średnim. Osobowość człowieka wzbogaca się i kształtuje dzięki procesowi na który składa się:

  • kontakt z dziełem sztuki,
  • własna aktywność twórcza.

W związku z tym istnieje potrzeba przybliżania człowieka do świata sztuki, otwiera to drogę do pełniejszego przeżywania rzeczywistości, w myśl zasady, że sztuka uczy nas odczuwać i dostrzegać to czego dotychczas nie dostrzegaliśmy. Wychowanie przez sztukę wzbogaca formy ludzkiego myślenia i uczy posługiwać się językiem wizualnym. Dzięki temu możliwe jest przekształcanie wszelkich treści wewnętrznych doświadczeń człowieka.

Skip to content