Przejdź do treści

O.K.O Powiatu- Oglądaj Kulturę Online

O.K.O Powiatu- Oglądaj Kulturę Online to projekt, którego celem było stworzenie internetowej telewizji kulturalnej. Jej zadaniem jest relacjonowanie i transmitowanie na żywo wydarzeń kulturalnych, pokazywanie inspirujących miejsc i ludzi z naszego regionu, nagrywanie podcastów tematycznych czy tworzenie materiałów edukacyjnych przez animatorów kultury. Do współpracy chcemy zaangażować również młodzież z powiatu ciechanowskiego, aby wspólnie z nią tworzyć treści, które będą interesujące właśnie dla tej grupy wiekowej. Materiały stworzone w ramach projektu będą również pełniły funkcję cyfrowego archiwum dla lokalnej społeczności.

Kolejnym celem projektu jest zwiększenie dostępności kultury w sposób cyfrowy dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego poprzez zakup sprzętu do projekcji plenerowych. Jesteśmy instytucją powiatową, ale nasza siedziba mieści się w Ciechanowie, co wiąże się z tym, że naszymi odbiorcami są głównie mieszkańcy Ciechanowa. Chcemy, aby naszymi bezpośrednimi odbiorcami były osoby z pozostałych gmin powiatu, a w szczególności tych, w których nie ma ośrodka kultury i tych, w których transport publiczny jest na niskim poziomie. Chcemy, aby kino i dom kultury przyjechało do nich. Zorganizujemy pokazy plenerowe filmów i spektakli teatralnych, które mieszkańcy będą mogli oglądać na leżakach lub z samochodów.

W ramach projektu dokonaliśmy również przebudowy naszej strony internetowej co zwiększyło jej intuicyjność i dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pracownicy PCKiSz przeszli szereg szkoleń zwiększających ich kompetencje cyfrowe. Nauczyliśmy się filmowania, tworzenia transmisji online, latania dronem, obsługi oprogramowania. Powiększyliśmy również swoje umiejętności dziennikarsko-medialne oraz związane z budowaniem publiczności w Internecie.

Wzięliśmy również udział w cyklu szkoleń zorganizowanych przez Narodowe Centrum Kultury- Operatora projektu, które dotyczyły między innymi projektowania działań kulturalnych online czy przeglądu narzędzi cyfrowych.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, którego Operatorem jest Narodowe Centrum Kultury

Skip to content