Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
A A A


2020-03-20

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie informuje, Ĺźe moĹźna juĹź składać podania o przyznanie jednorazowego stypendium w ramach Funduszu „Sztuka Młodych”. W sobotę, 8 lutego 2020 r., odbył się charytatywny, Jubileuszowy XXX Koncert Noworoczny GALA 2020, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na Fundusz. Podania o przyznania stypendium, wraz z opisem osiągnięć (mile widziana dokumentacja) moĹźna składać w Sekretariacie PCKiSz lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie – Fundusz „Sztuka Młodych” – do 20 marca 2020 r.

Cały czas moĹźna wspierać młodych, utalentowanych artystów, przekazując pieniądze na specjalne konto PCKiSz do 9 marca 2020 r. (z dopiskiem: Fundusz „Sztuka Młodych”): PKO BP SA Ciechanów 61 1020 1592 0000 2202 0255 2016.

 

REGULAMIN Funduszu „Sztuka Młodych” przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

 

  • Fundusz został utworzony dla potrzeb wspierania młodych adeptów sztuk w zakresie tańca, plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych, realizowanych przez osoby kształcące się i działające w instytucjach upowszechniania kultury i placówkach oświatowych na terenie powiatu ciechanowskiego.
  • Fundusz jest tworzony ze środków pozyskanych w ramach corocznego Koncertu Noworocznego GALA.
  • Środki pozyskiwane są ze sprzedaĹźy biletów na Koncert, a takĹźe w inny sposób wynikający z porozumienia pomiędzy PCKiSz a darczyńcą.
  • Pozyskane środki finansowe protokólarnie przekazywane są na odrębne konto bankowe PCKiSz.
  • Funduszem dysponuje Komisja Funduszu, powoływana corocznie przez Dyrektora PCKiSZ, w celu rozpatrzenia podań o stypendia.
  • Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół o podziale środków Funduszu w postaci jednorazowych – w danym roku stypendiów. Stypendyści otrzymują list gratulacyjny, potwierdzający przyznanie stypendium. Treść protokółu podaje się do publicznej wiadomości.
  • Stypendium moĹźe być przyznane na umotywowany wniosek w zakresie pokrycia w części lub całości zajęć warsztatowych, zakupu instrumentu bądĹş jego remontu, zakupu wydawnictw fachowych, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, kostiumów, scenografii, wyposaĹźenia pracowni itd.
  • Wypłacenie przyznanej kwoty następuje po okazaniu stosownych dokumentów finansowych, stwierdzających poniesione koszty lub na podstawie oświadczenia złoĹźonego przez osobę pełnoletnią o wykorzystaniu środków zgodnie z celami Funduszu. Stypendium naleĹźy wykorzystać do 15 listopada w roku jego przyznania.
  • Sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie wyjaśnia Dyrektor PCKiSz. Decyzje podjęte przez Dyrektora PCKiSz są ostateczne.

 

   wszystkie