Przejdź do treści

O nas

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej jest kontynuatorem tradycji kulturalnej od 1907 r, tj. od otwarcia Domu Ludowego w Ciechanowie, na którego otwarcie Maria Konopnicka napisała wiersz, a jego pierwsze strofy brzmią:

Otwieram dom, królewski dom,
runiczną laską cudu
niech wejdzie tu w promieniach zórz,
mojego dusza ludu

Po II Wojnie Światowej Dom Kultury odrodził się dopiero w 1947 roku jako placówka afiliowana przy Związkach Zawodowych. Zajmował się  organizacją kursów dla analfabetów, prelekcjami oraz spotkaniami z lektorami. W 1954 roku został przejęty przez powiatową Radę Narodową i przemianowany w Powiatowy Dom Kultury. po powołaniu PDK zaczęła się dopiero działalność kulturalna. Zaczęto prowadzić zespoły amatorskie: teatralne, taneczne, recytatorskie, muzyczne.
Po przeniesieniu siedziby placówki do obecnego budynku / 1966rok / zorganizowano zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcjach: teatralnej, plastycznej, tanecznej, fotograficznej, modelarskiej. Otwarto klubokawiarnię.
Po reformie administracyjnej kraju w 1976 roku PDK został przemianowany na Wojewódzki Dom Kultury. W tym okresie główny nacisk położony został na pomoc metodyczną placówkom kultury z terenu województwa ciechanowskiego oraz rozwój Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Obecnie Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki upowszechnia kulturę w zakresie filmu, teatru, sztuk plastycznych, śpiewu, tańca współczesnego i ludowego, muzyki i śpiewu chóralnego. Ważną dziedziną działalności jest opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczym dająca możliwość pierwszej prezentacji i rozwoju.

Centrum realizuje programy ministerialne w zakresie:

ochrony dziedzictwa kulturowego,

ginące zawody,

talenty (Fundusz Sztuka Młodych).

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki współpracuje  z wieloma  Stowarzyszeniami Twórczymi

W zakresie sztuk plastycznych PCKiSz zajmuje się udostępnianiem i popularyzacją współczesnych sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki. Po połączeniu Centrum Kultury i Biura Wystaw Artystycznych od 1 stycznia 2001 roku za ten obszar działalności odpowiada Dział Sztuki . Od 7 stycznia 2012 r. dotychczasowa GALERIA C  została przemianowana na GALERIĘ im. BOLESŁAWA BIEGASA.
Głównym zadaniem jakie spoczywa na Galerii im. Bolesława Biegasa  jest prezentacja osiągnięć sztuki polskiej i światowej,  a także a może przede wszystkim  edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki . W galerii prezentowane są różne rodzaje sztuki jak: malarstwo , rzeźba, tkanina artystyczna, fotografia artystyczna i inne. Dotychczas goszczeni byli tacy artyści jak jak: Hasior, Starowieyski, Duda-Gracz, Zin, Fałat, Wilkoń, Biegas.
Społeczność Ciechanowa miała niebywałą okazję podziwiać prace najsłynniejszych, jak chociażby: Topor, Warhol, Miro, Christo, Clave.

Ważniejsze imprezy:
  • KONCERT NOWOROCZNY ” GALA „
  • FESTIWALE SZTUKI
  • CIECHANOWSKIE SPOTKANIA Z BLUESEM
  • OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O LAUR OPINA”
  • POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
  • POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ
  • KONCERTY SYLWESTROWE

Skip to content