Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
A A A

 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
 


Załączniki do pobrania:

 

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  • zał. nr 1 - oferta;
  • zał. nr 2 - oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  • zał. nr 3 - oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 pkt 12-13 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
  • zał. nr 4 - wzór umowy;
  • zał. nr 5 - wykaz robót;
  • zał. nr 6 - wykaz osób;
  • zał. nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach osób;
  • zał. nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
  • zał. nr 9 - Dokumentacja techniczna - Projekt budowlany;
  • zał. nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekt elektryczny;
  • zał. nr 11 - Dokumentacja techniczna - Projekt wentylacji;
  • zał. nr 12 - Dokumentacja techniczna - Projekt akustyczny;