Przejdź do treści

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku

Opiekę sprawuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie oraz Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, zaś merytorycznie za zajęcia i realizację działań odpowiada Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

PUTW działa od 4 grudnia 2019 r. Tego dnia, w Sali widowiskowej PCKiSz odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Podczas uroczystości obecne były władze uczelni z Prorektorem na czele – dr. inż. Grzegorzem Kocem. Po odśpiewaniu hymnu “Gaedeamus igitur” inaugurację rozpoczęła Starosta Ciechanowski – Pani Joanna Potocka-Rak, a słowo do słuchaczy skierował również Prorektor PUZ, który poprowadził ślubowanie naszych studentów. Wszyscy w tym dniu otrzymali birety i wyprawki. Uroczystość przypadła dokładnie w dniu imienin Barbary, dlatego na scenie wyjątkowo i symbolicznie, pierwsze indeksy zostały wręczone wszystkim Barbarom z PUTW. Artystycznie uświetnili imprezę: wokalistka Edyta Bojkowska-Kolak oraz akompaniator Andrzej Kaluszkiewicz. W programie znalazł się również wykład o zdrowym stylu życia dr. n. med. Piotra Gryglasa, znanego kardiologa i hipertensjologa. Na koniec pojawiła się na scenie wspaniała, pełna humoru i energii aktorka teatralna i telewizyjna, prof. Anna Seniuk. Zaraziła wszystkich swoją energią, zabawnie opowiadając o dojrzałym wieku. Czytała też poezję, w której znani pisarze podkreślili ważność i atuty jesieni życia.

Aktualnie w PUTW zrzeszonych jest ponad 300 słuchaczyw wieku 50 +. Głównym celem działania Uniwersytetu jest umożliwienie mieszkańcom w dojrzałym wieku rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia. W ramach zajęć słuchacze uczestniczą w zajęciach tanecznych, teatralnych, plastycznych, z zakresu informatyki, języków obcych, historii regionalnej, a także oświaty prozdrowotnej. Opiekunowie myślą również o artystycznych i rozrywkowych doznaniach. W ciągu roku akademickiego słuchacze świętują ważne dni (Boże Narodzenie, Walentynki, Ostatki), jak również uczestniczą w Koncertach Gwiazd (Andrzej Rybiński) oraz seansach filmowych.

Powołana spośród słuchaczy Powiatowa Rada Seniorów na bieżąco reaguje na nowe zainteresowania “uczniów” według ich potrzeb i możliwości. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie działa Powiatowe Biuro Seniora, które służy w każdej chwili pomocą i doradztwem. Jest ono również miejscem, w którym wszyscy słuchacze mogą spędzić miło czas przy dobrej kawie, omawiając plany na dalszą przyszłość PUTW. Biuro czynne jest w następujące dni: poniedziałek, godz. 9-17, wtorek-piątek godz. 8-16.


Skip to content