Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
A A A

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KORYFEUSZ zostało powołane przez grupę działaczy z Ciechanowa i okolic w 2018 r.
Działalność SIS KORYFEUSZ oparta jest na pracy społecznej członków. Statutowe cele organizacji zostały określone w sposób następujący:
 1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
  obywatelskiej i kulturowej,

 2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

 3. działalność charytatywna,

 4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 5. ochrona i promocja zdrowia,

 6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości regionalnej,

 8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
  szans tych rodzin i osób,

 9. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 10. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

 11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 12. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

 13. promocja i organizacja wolontariatu,

 14. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
  pozarządowe.

Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych KORYFEUSZ jest Mariola Kujawa.
 
Pozostali członkowie Zarządu to:

Krzysztof Sękowski, Łukasz Wesołowski, Marek Mossakowski – sekretarz oraz Łukasz Ostrowski - skarbnik.