Przejdź do treści

Urodziny Marii Konopnickiej

Patron to ktoś kto czuwa, roztacza swoją opiekę i jest darzony wielkim szacunkiem. W urodziny patronki PCKiSz Marii Konopnickiej. Pani Dyrektor Anna Smolińska wraz ze Starostą Ciechanowskim Joanna Potocka-Rak poetą Wicestarostą Stanisław Kęsik oddali hołd naszej patronce pod pomnikiem w Parku jej imienia, składając kwiaty.

Wiersz autorstwa Marii Konopnickiej oddaje bardzo dobrze cel naszego istnienia na ziemi…

„Choćbyś poznał ziemię całą
Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać… sam siebie.“

Skip to content