Przejdź do treści

Warsztaty „Z „potrzasku dostępności” do przyjemności włączania czyli: o dostępności dla dyrektorów_ek instytucji kultury”.

Przez trzy dni 15-17 października w siedzibie PCKiSz odbywały się wyjątkowe warsztaty „Z „potrzasku dostępności” do przyjemności włączania czyli: o dostępności dla dyrektorów_ek instytucji kultury”. W tym roku jesteśmy partnerem projektu „Kultura włączania” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury, którego ideą jest identyfikowanie potrzeb oraz inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz zmiana społecznego modelu postrzegania niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji kadr z terenu Mazowsza w tym zakresie . Dziękujemy za udział i możliwość przeprowadzenia tak ważnego wydarzenia w naszych murach.

Skip to content