Ważna informacja Ministerstwa Zdrowia

Informujemy Państwa, że zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego w czasie wydarzeń kulturalnych może być maksymalnie zajętych tylko 50% miejsc siedzących. Obowiązują: maseczki ochronne oraz zakaz konsumpcji