Wręczenie nagród w konkursach “Zimowe bajanie na ekranie” oraz “Wirtualna laurka dla Babci i Dziadka”

W piątek 12 lutego w Kawiarni Artystycznej odbyło się wręczenie nagród w konkursach “Zimowe bajanie na ekranie” oraz “Wirtualna laurka dla Babci i Dziadka”. Odbyły się one w formie online. Laureaci odebrali nagrody z rąk Zastępcy Dyrektora Anny Smolińskiej. Gratulujemy wszystkim.

Dziękujemy za ufundowanie nagród: WORD Ciechanów, Mazowiecki Instytut Kultury, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych