Przejdź do treści

Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz zakup i dostawa środków czystości dla PCKiSz w Ciechanowie w roku 2023

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w roku 2023 oraz Zakup i dostawa środków czystości dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w roku 2023

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2023 r.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 22.12.2022 r., do godziny 16.00 w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej ul. Strażacka 5,  06-400  Ciechanów lub osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów w Sekretariacie  Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej.
  • drogą elektroniczną: e-mail : pckisz@pckisz.pl

 Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Monika Zawada , e-mail: mzawada@pckisz.pl

W załącznikach:

tel.  23 672 42 96

– zapytanie ofertowe

– wzór formularza oferty

– zestawienie materiałów do zakupu

– wzór umowy

– informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Skip to content